Gỗ nhựa Prowood

Tủ bếp laminate 5

Tủ bếp

Tủ chậu lavabo 1

Tủ chậu lavabo

Tủ quần áo cánh trượt 1

Tủ quần áo cánh trượt

Vách ngăn trang trí 1

Vách ngăn trang trí

Tấm ốp tường 1

Tấm ốp tường

  • Kết quả thử nghiệm Tấm nhựa Prowood

  • Kết quả test thử nghiệm Gỗ nhựa Prowood